Browsing Tag

facts about the color black

Are Black and White Colours? in Sambalpuri

@û_^þ cûù^ Kû^û bûaêQ^þ A ùR^þ Kfû @ûeþ ]fû ùjUû Kû^û iùa bûaêfû @ûeþ eõMþ aòhdfû ùaùf ùjù^ iaê eõMþ còiò fû eõMþ ^ûAñ ùi ö Zùf bò^þ bò^þ eõMþe ùIßaþùf^Úþ ò@ûùjAùQ Color Wavelength (nm) Red 780 - 622 Red 780 - 622 Orange…